ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΙΟΥ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ ΧΙΟΥ