Χώρος λαϊκής

Λαϊκή

Προχωράνε οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου, στην περιοχή του Καστρομηνά, όπου θα λειτουργήσει η «Μέρα του παραγωγού» . Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής θα καθιερωθεί μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο από τις 07.00 μέχρι τις 15.00.

Από το γραφείο τύπου

Λαϊκή