Δελτίο Τύπου για τον ορισμό Αντiδημάρχου

Στην διάρκεια των πρώτων μηνών της παρούσας δημοτικής θητείας διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν έργα συντήρησης και καθημερινότητας της κεντρικής Χίου και χρήζουν άμεσων ενεργειών καθώς και μεγαλύτερη επικέντρωση σε ζητήματα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε σκόπιμο να ορισθεί αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα ζητήματα αυτά. Τη θέση του Αντιδημάρχου αναλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Καραμανής, Πολιτικός Μηχανικός.
Στον νέο Αντιδήμαρχο, με την 21/5-02-2015 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ4ΘΒΩΗΝ-ΧXΣ) ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) του Τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
β) του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
γ) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας, και των εργασιών συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Χίου, Αγ. Μηνά, Καμποχώρων, στη Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου και την Τοπική Κοινότητα Καρυών της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης.

Από το Γραφείο Τύπου