ΔΤ Έργα Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στην οδό Λιβανού (2ο τμήμα)

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε Κοινόχρηστους χώρους», θα ξεκινήσει τις εργασίες επί τμήματος της οδού Μιχ. Λιβανού μεταξύ των οδών Ιωάννη Σόδη και Μιχάλων, την Πέμπτη 29/10/2015.
Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα επιβληθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων στο παραπάνω τμήμα της οδού Μιχ. Λιβανού.
Παρακαλούνται τα σταθμευμένα οχήματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού να απομακρυνθούν, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς προβλήματα οι εργασίες.
Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

Από το Γραφείο Τύπου