Δελτίο Τύπου για τα προϊόντα κλαδέματος

Επανερχόμενοι για μια ακόμη φορά στο αρνητικό φαινόμενο της εναπόθεσης κλαδιών και προϊόντων κλαδέματος, ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κλαδιών και λοιπών αδρανών υλικών μέσα και έξω από τους κάδους.

Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα όπως προβλέπεται από το νόμο.

Επιπρόσθετα παρακαλούμε τους δημότες μας να βγάζουν τα απορρίμματα τους τις ημέρες και ώρες που γίνεται η περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Από το Γραφείο Τύπου