Δελτίο Τύπου για την Τουριστική Κίνηση

Σας ενημερώνουμε ότι, σε μια ομολογουμένως περίοδο τουριστικής κάμψης, η κίνηση επισκεπτών από την Τουρκία προς τη Χίο παρουσιάζει αυξητικούς ρυθμούς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από το Τελωνείο Χίου.

Ιδιαιτέρως, παρατηρείται διαρκής αυξητική τάση του τουριστικού ρεύματος από τη γείτονα, από την περίοδο που καταργήθηκε η έκδοση βίζας για τα πράσινα διαβατήρια (28-7-2010).

Συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία έχουν ως εξής:

2008 : Τούρκοι επισκέπτες 14.571

2009 : Τούρκοι επισκέπτες 15348

2010 : Τούρκοι επισκέπτες 23.717

2011 : Τούρκοι επισκέπτες 39.439

2012( έως τον Ιούλιο) : Τούρκοι επισκέπτες 20799

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, έρχεται να ενισχύσει την κίνηση της τοπικής αγοράς και των επαγγελματιών του νησιού μας.

Η δημοτική αρχή, θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη τόνωσης του τουριστικού εισοδήματος, θα ενισχύσει με κάθε μέσο αυτή την αυξητική τάση Τούρκων επισκεπτών, θα επιδιώξει την αύξηση του χρόνου παραμονής των τούρκων επισκεπτών στο νησί μας και θα προωθήσει την προβολή της Χίου στη γείτονα, μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου: «Δράσεις τουριστικής προβολής Δήμου Χίου», προϋπολογισμού 192.000 ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α.

Από το γραφείο τύπου