Δελτίο Τύπου για τις χορτοκοπές

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες, με το προσωπικό, που διαθέτει ο Δήμος, για καθαρισμό και χορτοκοπές σε όλη την έκταση του δήμου μας.

Παράλληλα το πλυντήριο κάδων πλένει τους κάδους σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας, ενώ ο Δήμος έχει προμηθευτεί πιεστικό και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει το πλύσιμο των πλατειών του δήμου μας.

Από το γραφείο τύπου