Δελτίο Τύπου για το τουριστικό Αγκυροβόλιο Βολισσού

Limnia

Με γοργούς ρυθμούς κατασκευάζεται το αγκυροβόλιο της Βολισσού στα Λημνιά, προϋπολογισμού 3.000.000€, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Ε.Ο.Τ. και Δήμου Χίου.

Ήδη ολοκληρώθηκε ο νότιος λιμενοβραχίονας και γίνεται προετοιμασία για το ξεκίνημα των εργασιών στην ΒΑ πλευρά των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών.

Από το γραφείο τύπου

Limnia