Δελτίο Τύπου για τους ΧΑΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκαν τα σύμφωνα αποδοχής όρων ένταξης των πράξεων: «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου» και

«Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Αμανής στη θέση Ροβιές», μεταξύ του Δήμου Χίου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ της πόλης Χίου η δαπάνη προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ της Αμανής η δαπάνη είναι 700.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνει Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Οι δύο αυτοί ΧΑΔΑ ήταν οι τελευταίοι, που είχαν απομείνει σε εκκρεμότητα κι έτσι, με την ολοκλήρωση αυτών, ο Δήμος Χίου συμβαδίζει με τις οδηγίες της Ε.Ε. στον τομέα της αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών.

Παράλληλα σας γνωστοποιούμε ότι ο ΧΑΔΑ Χίου θα σταματήσει τη λειτουργία του, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του νέου ΧΥΤΑ στη θέση Πόδορα και εντός των ημερών θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές εργασίες.

Από το γραφείο τύπου