Δελτίο Τύπου σχετικά με οχήματα χωρίς πινακίδες

Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου υπενθυμίζεται ότι, βάσει νόμου, απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων χωρίς πινακίδες, σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων να τα μετακινήσουν άμεσα σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση Καθαριότητας θα προχωρήσει στον χαρακτηρισμό τους ως οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και θα μεριμνήσει για την απομάκρυνσή τους σε χώρο ανακύκλωσης οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (κ. Σαραντάκης) στο τηλ. 2271350872.