ΔΕΥΑΝΧ – Ημερήσια διάταξη με τα θέματα της συνεδρίασης της 23/7/2015