Διαδικασίες για την ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ε.Σ.Π.Α.

Προχωράνε οι διαδικασίες για την ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ε.Σ.Π.Α., στην περιοχή Φρουρίου. Αναλυτικότερα τα έργα είναι:

1. «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου εντός του παραδοσιακού οικισμού Φρουρίου και μετατροπή του σε Δομή στήριξης επιχειρηματικότητας»

2. «Ανάπλαση χώρου γύρω από Αγ.Νικόλαο στον οικισμό Φρουρίου»

3. «Ανάπλαση εισόδων οδού Θεοτοκά, όπισθεν Rex και Δυτικής πύλης Φρουρίου».

Στην Οικονομική Επιτροπή της Δευτέρας θα ψηφιστούν οι απαιτούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις από την «Τεχνική Βοήθεια» για την οριστική ωρίμανση των μελετών, ούτως ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση των παραπάνω έργων.

Από το γραφείο τύπου