Διαγραφη χρηματικων καταλογων

Χίος 22/1/2014

Με έκπληξη διαβάσαμε δημοσίευση στο τοπικό τύπο που είχε ως θέμα «Μαμούθ διαγραφή κλήσεων ύψους 776.000,00€.»

Θεωρούμε απαραίτητη αυτήν την ανοικτή επιστολή για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Η υπηρεσία μας διαπιστώνοντας πολλά τρωτά στην ενοποίηση των οικονομικών προγραμμάτων και των οικονομικών στοιχείων εισηγηθήκαμε στο Δ.Σ την διαγραφή χρηματικών καταλόγων που απεικονίζονται στην οικονομική βάση δεδομένων του Δήμου. Στην εισήγηση μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναλύαμε ακριβώς τους λόγους που προφανώς δεν έγιναν αντιληπτοί ούτε από την εισήγηση αλλά ούτε από την φυσική παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το συνολικό ποσό των καταλόγων που πρόκειται να διαγραφούν επειδή αποτελούν διπλοεγγραφή ανέρχεται στο ποσό των 512.122,06€. Διπλοεγγραφή σημαίνει ο ίδιος κατάλογος είχε περαστεί εκ παραδρομής στο σύστημα δύο φορές από κάποιον χρήστη. Οι οφειλέτες των εν λόγω καταλόγων έχουν ταμειακά βεβαιωθεί και ως εκ τούτου πρέπει να διαγραφεί η διπλή εγγραφή.

Το ποσό των 185.075,33€ είναι κατάλογοι προερχόμενοι από τον πρώην Δήμο Χίου που απαιτούσε από τους πρώην Δήμους Ιωνίας , Ομηρούπολης ποσά επειδή έκαναν χρήση της χωματερής. Με την συνένωση όλων των πρώην Δήμων σε ένα Καλλικρατικό έχουν σαφώς εξαλειφθεί οι λόγοι βεβαίωσης εκτός αν βεβαιώσουμε τον Δήμο και εκδώσουμε χρηματικό ένταλμα πληρωμής για να μας πληρώσουμε.

Επίσης το ποσό των 13.904,16€ αποτελείται από κατάλογους που είχε δημιουργηθεί η απαίτηση το έτος 2004 και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «η βεβαίωση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ενεργείται από τους δήμους και τις κοινότητες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγονται εκτός τα έσοδα προερχόμενα από παραβάσεις , κλήσεις και μισθώματα .

Και τέλος το ποσό των 66.038,98 € αποτελείται από προδήλως ελλιπείς εγγραφές που είχαν δημιουργηθεί από όλους τους πρώην Δήμους πριν το 2010 και το τμήμα αδυνατεί να ταυτοποιήσει ονόματα που στερούνται πατρώνυμου , παραστατικά που να βεβαιώνουν τις αυθαιρεσίες.

Εν κατακλείδι η ορθή διαχείριση ή μη των οικονομικών του Δήμου σε επίπεδο υπηρεσιών ελέγχεται κατά απόφαση των αρμοδίων οργάνων του και κατ΄ έτος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν μας έχουν καταλογίσει τίποτα μεμπτό μέχρι και σήμερα. Επίσης κρίνονται από τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης των ιδίων εσόδων που το ποσοστό εισπραξιμότητας ανήλθε σε 95% κατά το έτος 2013.

Συνεπώς οι υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες απαρτίζονται από ανθρώπους απαιτείται να μένουν έξω από κάθε αντιπαράθεση, από οποιαδήποτε σκοπιμότητα και εντυπωσιασμούς.

Η τμηματάρχης Εσόδων

Σοφία Γατανά