Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της εισόδου του αεροδρομίου

Είσοδος Αεροδρομίου

Χίος 30/04/2013

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Χίου η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της εισόδου του αεροδρομίου, ένα έργο το οποίο εκτελέσθηκε στο πλαίσιο των έργων αυτεπιστασίας από το προσωπικό του Δήμου και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος υλοποιούνται δεκάδες έργα σε όλο το νησί.

Από το γραφείο τύπου

Είσοδος Αεροδρομίου