Διάθεση πίστωσης για παροχή ζωοτροφών

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την καταστροφική πυρκαγιά επλήγησαν βοσκήσιμες εκτάσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία των κτηνοτρόφων να σιτίσουν τα ζώα, που τους απέμειναν, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η διάθεση πίστωσης 10.000 ευρώ, για την παροχή ζωοτροφών (καλαμπόκι, βαμβακόπιτα) στους κτηνοτρόφους, που καταστράφηκαν οι βοσκήσιμές τους εκτάσεις.

Η δημοτική αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, να συνδράμει τους πληγέντες.

Από το γραφείο τύπου