Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών – Ιάκωβος Αμύγδαλος