Δηλώσεις ζημιών από τους πληγέντες

Ενημερώνουμε τους πληγέντες από την πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ότι μπορούν να δηλώσουν ζημιές στους κάτωθι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ :

Δ.Ε. Καμποχώρων :

Ρ. Κοκκολάκη, Σ. Μαμούνα 2271077012

Δ.Ε. Ομηρούπολης:

Α. Καστάνου, Ε. Κατολέων, Ρ. Μαυρέλου, Δ. Γιαννόπαπας 2271093392

Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων:

Λατουσάκης, Ρουσάκη, Ν.Σαραντάκης 2271072893

Δ.Ε. Ιωνίας:

Μ. Κολοκυθιά 2271351526-8

Βασική προϋπόθεση, για να τύχουν αποζημίωσης οι πληγέντες είναι να έχουν υποβάλει δήλωση εκτροφής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες μας να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο ταυτότητας

2. Φωτοτυπία λογαριασμού βιβλιαρίου τράπεζας

3. Α.Φ.Μ.

4. Τελευταίο εκκαθαριστικό ΔΟΥ

5. Θεωρημένο βιβλιάριο μελισσοκόμων ή αιγοπροβάτων αντίστοιχα

6. Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ενημερωμένο με τη ζημιά από τις πυρκαγιές.

Επίσης όσοι υπέστησαν ζημιές σε δένδρα (σχίνοι, ελιές, κ.λ.π.), μπορούν να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες στους παραπάνω ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και να καταθέτουν αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ζημιές σε δένδρα, λάστιχα, μηχανήματα κλπ.

Από το γραφείο τύπου