Ρυθμίσεις οφειλών

Γίνεται γνωστό ότι με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 4304/2014, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς το Δήμο που έχουν βεβαιωθεί έως 31/10/2014.


Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100), ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό αυτό θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ ή μερικώς ανάλογα με τις δόσεις, εάν επιλεγεί η τμηματική εξόφλησή του.
Για να υπαχθεί κάποιος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου αυτού, πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση στο Δήμο έως 30/11/2014 (τελευταία εργάσιμη 28/11/2014).
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν απευθύνονται στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στα τηλέφωνα 2271351706, 2271351740 και 2271351741.

Από το Γραφείο Τύπου