Εφαρμογή του Προγράμματος Αυτεπιστασίας

Ξεκίνησε πρωτοποριακά από το Δήμο Χίου η εφαρμογή του Προγράμματος Αυτεπιστασίας με την πρόσληψη προσωπικού από τους οριστικούς κυλιόμενους πίνακες κατάταξης ανέργων έτους 2012, με προσωπικό που προσλαμβάνει ο Δήμος Χίου μέσω Α.Σ.Ε.Π. Η διάρκεια της απασχόλησης δε θα υπερβαίνει τις 135 ημέρες ετησίως, ενώ οι προμήθειες και τα υλικά παρέχονται από το πρόγραμμα. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτελούνται μικρά έργα στις γειτονιές των πόλεων και των οικισμών.

Η πρώτη αυτεπιστασία ξεκίνησε σήμερα, 03.09.2012, με την υπογραφή συμβάσεων που αφορούν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δ. Χίου, όπου και προσλήφθηκαν 9 εργάτες ΥΕ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και εξωραϊσμός δημοτικών κήπων και παρτεριών». Το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν άλλες δύο δράσεις από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου και θα απασχοληθούν άλλα 50 περίπου άτομα.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ. Χίου