Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για ακίνητα του Δήμου στις Τ.Κ. Νέας Ποταμιάς & Βαβύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30πμ

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/12/2015