Έναρξη ημερομηνίας παραλαβής της προκήρυξης για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Χίου.

 Ο Δήμος Χίου σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. θα γίνει η έναρξη ημερομηνίας παραλαβής της προκήρυξης για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Χίου.

          Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών θα είναι την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 13.00μ.μ. Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Χίου και του ΕΟΤ έχει αναρτηθεί η σχετική προκήρυξη με όλες τις λεπτομέρειες και τις απαιτούμενες διευκρινίσεις.

          Στο Φορέα Διαχείρισης θα ανατεθούν με Σύμβαση Παραχώρησης: α) η ολοκλήρωση των απαιτούμενων για τη λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα έργων υποδομής, β) η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου πάγιου εξοπλισμού και γ) η χρήση, διοίκηση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτόκολλου παράδοσης-παραλαβής. Ο Ανάδοχος- Φορέας Διαχείρισης θα αναλάβει το σύνολο των ανωτέρω με αποκλειστική επιμέλεια, ευθύνη, κίνδυνο και χρηματοδότησή του, θα καταβάλλει δε στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσιο μίσθωμα σύμφωνα με την προσφορά του. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η συμφερότερη για το Δημόσιο προσφορά.

          Σε μια ομολογουμένως δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιτέλους δημοπρατείται η μαρίνα της Χίου και θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε όσους συνετέλεσαν, ώστε να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες.

          Τέλος ευελπιστούμε η Χίος να αποκτήσει τη μαρίνα, που της αξίζει και συνάμα τα σημαντικά πλεονεκτήματα, που απορρέουν από αυτή τη λειτουργία.

Από το γραφείο τύπου