Έγγραφο Δήμου Χίου προς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με της Κόρης το Γεφύρι

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας και της συζήτησης που έγινε σχετικά με το φράγμα Κόρης Γεφύρι έχουμε να προσθέσουμε τα παρακάτω:

Σας ενημερώνουμε ότι ακόμα δεν έχει συμβασιοποιηθεί το έργο για την ολοκλήρωση της κατασκευής του εν λόγω φράγματος .Ένα τόσο σημαντικό έργο για το νησί μας, παραμένει ημιτελές αφού ξοδεύτηκαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ υπερσυμβατικά και κατά γενική ομολογία έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο σκάνδαλο εκτέλεσης έργου.

Επειδή το συγκεκριμένο έργο εκτελείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως Προϊστάμενη Αρχή με τα όποια προβλήματα συντονισμού και επίβλεψης προτείνουμε, λαμβάνοντας υπόψιν ότι αφορά έργο άρδευσης και στη συνέχεια ύδρευσης που την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, όπως ενεργήσετε, ώστε να αναλάβουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου την επίβλεψή του για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε αυτό το έργο επιτέλους να ολοκληρωθεί. Πιστεύουμε ότι μόνο εφόσον το έργο αυτό περιέλθει στην εποπτεία του Δήμου θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ο Δήμαρχος Χίου

Λαμπρινούδης Πολύδωρος