Ενημέρωση για εργασίες στην πόρτα Ματζόρε και μέχρι την οδό Γένοβας

Την ερχόμενη Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 ξεκινούν οι εργασίες για τη διαμόρφωση της τάφρου του Κάστρου, δεξιά της πόρτας Ματζόρε και μέχρι την οδό Γένοβας, σε χώρο πρασίνου.

Παρακαλούμε τους δημότες μας, που σταθμεύουν τα οχήματά τους σε αυτό το χώρο, να τα απομακρύνουν την προηγούμενη μέρα, Τρίτη 3 Ιουλίου, ώστε να μπορούν να εργαστούν τα συνεργεία για το έργο αυτό, που θα αναδείξει την περιοχή και το Φρούριο της πόλης μας, ως ιστορικό μνημείο.

Από το γραφείο τύπου