Ένταξη δύο σημαντικών έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»

Σας ενημερώνουμε ότι εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» δύο σημαντικά έργα:

• «Μετατροπή 3ου & 8ου Νηπιαγωγείου σε Πράσινα Κτίρια – Αξιοποίηση περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων» με την υπ’ αριθμ. 208/20-01-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Με το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να γίνει η ανακατασκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση εξωτερικών κιγκλιδωμάτων εξωτερικών κλιμακοστάσιων, εργασίες μόνωσης δώματος, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου -φύτευση, κατασκευή χώρου αναψυχής των νηπίων και καθιστικά, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέου λέβητα και καυστήρα.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και τη μετατροπή του 3ου & 8ου Νηπιαγωγείου σε πράσινα κτίρια μεγιστοποιείται η ενεργειακή εξοικονόμηση και η αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας, περιορίζονται οι απώλειες σε θερμότητα και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας, δημιουργώντας με αυτές τις επεμβάσεις ένα βήμα προς την αειφορία.

• «Αναστήλωση Μύλων Ανέμωνα» : με την υπ’ αριθμ. 228/21-01-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Με αυτό το έργο, προϋπολογισμού 470.000 ευρώ, ο Δήμος Χίου -στη λογική της αειφορικής ανάπτυξης του αγροτικού χώρου – προτίθεται να αναστηλώσει τους Μύλους του Ανέμωνα, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία από το ΥΠ.ΠΟ., καθώς μεγάλο τμήμα τους έχει καταρρεύσει, καθιστώντας το κτίσμα επικίνδυνο.

Η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσω της προστασίας των αξιοθέατων των αγροτικών περιοχών, θα οδηγήσει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και των πολιτών της, προξενώντας παράλληλα ένα γενικότερο μήνυμα ελπίδας κι αισιοδοξίας για την ευρύτερη περιοχή.

Από το γραφείο τύπου