Επίστρωση με πετρελαϊκό σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2024

Προυπολογισμός:

19.936,80