Έργα στη Μαστρολεονάρδου (1ο τμήμα Περιφεριακής Οδού Χίου)

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του έργου «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+750». Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών θα διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στην οδό Μαστρολεονάρδου, σε πρώτη φάση στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπαγιάννη Γκιάλα και Τσαπέλα και αργότερα μέχρι την οδό Βερίτη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Από το Γραφείο Τύπου