ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Ο Δήμος Χίου πρόκειται να αποφασίσει την ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Χίο με στόχο:

• Την ενίσχυση των παραγωγών και την τόνωση της Χιώτικης παραγωγής.

• Την επίτευξη χαμηλών τιμών για το καταναλωτικό κοινό.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

{pollxtbot id=1}