Υλοτόμηση ξυλώδους όγκου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με την οποία καλούνται οι έχοντες την επαγγελματική ιδιότητα υλοτόμησης – ξυλεμπορίας να συμμετέχουν στη διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος 25.229,81 κ.μ. ξυλώδους όγκου της δημοτικής δασικής έκτασης εντός των συστάδων 1γ,δ,στ, 2α,β,γ,δ,ε,στ, και 3α,β,γ του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αυγωνύμων της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης του Δήμου Χίου.
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 30η Ιανουαρίου 2015. Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό επαγγελματικής ιδιότητας (υλοτόμησης – ξυλεμπορίας).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις για την κατάθεση προσφορών μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Από το Γραφείο Τύπου