Κατασκευή δικτύου φωτισμού στην Κρήνη Μελέκ Πασά

Στο πλαίσιο εξωραϊσμού της πόλης, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ανακατασκεύασε το δίκτυο φωτισμού στην Κρήνη Μελέκ Πασά, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης (απέναντι από το Εργατικό Κέντρο Χίου).

(Μία άποψη βλέπετε στη φωτογραφία).

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ. Χίου