Καθαρισμός κάδων της πόλης

Plisimo_kadon

Χίος 03/07/2013

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας, παρά την έλλειψη προσωπικού και τα προβλήματα που υπάρχουν,

συνεχίζει τον καθαρισμό των κάδων της πόλης από το πλυντήριο κάδων.

Συγκεκριμένα σήμερα πλύθηκαν οι κάδοι στις οδούς Ροδοκανάκη, Βενιζέλου, Λιβανού, Δημοκρατίας, Πολυτεχνείου, Λάδης, περιοχή Βαρβασίου καθώς και της ποαραλιακής Οδού.

Η προσπάθεια βελτίωσης της καθαριότητας σε όλες τις περιοχές του δήμου μας είναι διαρκής και συντονισμένη.

Από το γραφείο τύπου

Plisimo_kadon