Κλοπή σχαρών από φρεάτια υδροσυλλογής

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν φαινόμενα κλοπής εσχαρών από τα φρεάτια υδροσυλλόγης των περιοχών Βαρβασίου και Ευρετής που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του νέου έργου αποχέτευσης ομβρίων του ρέματος Σκύλλας. Η απομάκρυνση των εσχαρών, εκτός από την οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους από την ύπαρξη ανοικτών φρεατίων για τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

Παρακαλούμε θερμά τους συνδημότες μας αν αντιληφθούν την ύπαρξη ακάλυπτου φρεατίου να ενημερώσουν τον Δήμο Χίου στο τηλ. 2271350879, προκειμένου να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Παρακαλούμε επίσης αν κάποιος από τους κατοίκους της περιοχής αντιληφθεί οποιαδήποτε απόπειρα κλοπής εσχαρών ή καλυμμάτων να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία.

Από το γραφείο τύπου