Ξυλουργικές επισκευές απαραίτητες για τη λειτουργία της σάουνας του Ιωνικού Κολυμβητηρίου

Στοιχεία Προκήρυξης