Υπογραφή Σύμβασης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου»

sfigga

Χίος 02/07/2013

Σας ενημερώνουμε ότι – μετά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών – υπεγράφη σήμερα η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χίου και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού οικισμού Λιθίου», με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Χίου και προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ρέματος, κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων από συρματοκιβώτια και κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων του ρέματος, θα ανακουφίσει και θα προστατεύσει τον παραλιακό οικισμό του Λιθίου από τον κίνδυνο πλημμυρών και φυσικών καταστροφών.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι 3 μήνες.

Από το γραφείο τύπου