Λιθουανική Προεδρία στην ΕΕ: Ερωτηματολόγιο Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς – Β’ Φάση Διαλόγου με τους Νέους – Κοινωνική Ένταξη των Νέων