Μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Χίου για στέγαση υπηρεσιών του

Στοιχεία Προκήρυξης