Μίσθωση – συντήρηση Χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ & συντήρηση απλών Χημικών Τουαλετών του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2024

Προυπολογισμός:

15.163,20