Ν.Π.Δ.Δ. – Προμήθεια 6 (έξι) ηλιακοί θερμοσίφωνες (300lit)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/10/2016
και ώρα: 15:00