Ν.Π.Δ.Δ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Ιούλιος 2015