Ώρες Κοινού

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμαρχος θα δέχεται καθημερινά το κοινό στο γραφείο του 12.00-13.00 εκτός Παρασκευής. Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Ενοτήτων κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μετά τις 13.00 ενώ τους Δημοτικούς Συμβούλους καθημερινά μετά τις 14.00.


Από το γραφείο τύπου