Ορθή Επανάληψη για μετακίνηση μετ’ επιστροφής εκατό πενήντα περίπου μελών του ΚΑΠΗ Δ. Χίου από Χίο – Αγ. Μαρκέλλα

Στοιχεία Προκήρυξης