Παραχώρηση στο Δήμο Χίου Αυτοκινούμενης σκούπας

skoupa

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα του Δήμου Χίου, παραχωρήθηκε στον Δήμο μας αυτοκινούμενη σκούπα από το Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Η παραχώρηση αυτή θα ενισχύσει την εν λόγω Υπηρεσία του Δήμου μας, η οποία εκτός από τις ελλείψεις σε προσωπικό, αντιμετωπίζει και πρόβλημα έλλειψης απαιτούμενου εξοπλισμού.

Από το γραφείο τύπου