Παρέμβαση Δήμου Χίου στο θέμα της ένταξης του ΝΑΤ στον ΕΟΠΥΥ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, ενέκρινε την παρέμβαση του Δήμου στο θέμα της ένταξης του ΝΑΤ στον ΕΟΠΥΥ (αρ. απόφασης 339), ορίζοντας το δικηγορικό γραφείο του συνταγματολόγου κ. Ν. Αλιβιζάτου, προκειμένου να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, κατά της απόφασης ένταξης του ΝΑΤ στο νέο οργανισμό.

Έτσι η δημοτική αρχή αποδεικνύει έμπρακτα τη συμπαράστασή της στον δίκαιο αγώνα των ναυτικών μας.

Από το γραφείο τύπου