Περίληψη ανακοίνωσης προσλήψεων

Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και 1 ΤΕ Εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ”.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ