Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου – Έκτασης – κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση Ράχη Τ.Κ. Πυργιού Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων

Στοιχεία Προκήρυξης