Περισυλλογή & μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιά 2017

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την διενέργεια της Υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή & μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιά 2017».
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16 και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του τον ΚΑ 72-6162.008.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου, Οινοπίωνος 1, Χίος, μέχρι τις 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ.
Για διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική έκθεση οι ενδιαφερόμενου μπορούν να καλούν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας τηλ. 2271351615.

O Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Καρασούλης