Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ. μηνός Ιουνίου 2016.