Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι εγκρίθηκαν οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (454) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Χίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 03 Απριλίου 2012 έως12 Απριλίου 2012 και ώρες 08:00-14:00 στο Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2 Χίος.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εργατικό κέντρο Χίου, τηλ. 22710-23550 και στο Δήμο Χίου τηλ. 22713-50873, 22713-50869, 22713-50879.

Από το γραφείο τύπου