Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Χίος 25/09/2013

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την ειδικότητα Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν από τον Δήμο Χίου είναι 92 για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού – ηλικίας 18 ετών και άνω – που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρόσληψης, ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αιτήσεις και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για κάθε πληροφορία και βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα του Δήμου: 22713-50869, 22713-50854, 2271350879, (γραφείο 4).

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να προκηρυχθούν θέσεις και για τις κατηγορίες Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε.

Από το γραφείο τύπου