Προμήθεια ανταλλακτικών για τις αντλίες ανακυκλοφορίας νερού του Ιωνικού Κολυμβητηρίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/07/2024

Προυπολογισμός:

2.407,86 ευρώ