Προμήθεια διαφόρων αυτοκόλλητων και υφασμάτινων κεντητών σημάτων (patches) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/10/2015